تبلیغات
مصابیح الجنان - ختم مجرب از سوره حمد جهت تمکین و سلطه
تاریخ : یکشنبه 28 اسفند 1390 | 12:08 ب.ظ | نویسنده : منفرد
ختم 9  :  در روز جمعه شروع کند تا چهل و یک روز و هر روز چهل و یک مرتبه سوره مبارکه حمد را 
بخواند  و بعد از اتمام  بلافاصله این دعا را سیزده مرتبه بخواند  : ( یا مُسَبِّب سَبِّب یا مُفَتِّح فَتِّح 
یا مُفَرِّج فَرِّج  یا مُدَبِّر دَبِّر یا مُسَهِّل سَهِّل یا مُیَسِّر یَسِّر یا مُتَمِّم تَمِّم ) . این عمل را از 
مجربات شمرده اند . البته باید وقت و مکان و عدد معین یاشد .
( گوهر شب چراغ ، ج 2 ،  ص 156 . بحرالغرایب ، ص 170 . )
طبقه بندی: آثار وبرکات ختم سوره مبارکه حمد، 
برچسب ها: ختم مجرب از سوره حمد جهت تمکین و سلطه،