تبلیغات
مصابیح الجنان - عظمت و آثار و برکات آیة الکرسی در سوره بقره
تاریخ : سه شنبه 8 فروردین 1391 | 01:45 ب.ظ | نویسنده : منفرد

((آیه الكرسی – سوره بقره آیات 255-256-257))

 

1-  آیه الكرسی نوری از آسمان است .

2-  آیه الكرسی آیتی از گنج عرش است .

3-  آیه الكرسی باعث ایمنی در سفر است .

4-  آیه الكرسی اعلاء ترین نقطه قرآن است .

5-  ذكر رسول مكرم اسلام در بستر؛ خواندن آیه الكرسی بود .

6-  با خواندن آیه الكرسی انسان دچار هیچگونه آفتی نخواهد داشت .

7-  برای رفع فقر آیه الكرسی موثر است و كمك الهی از غیب می رسد .

8-  همه چیز در آیه الكرسی است یعنی كرسی گنجایش آسمانها و زمین را دارد  .

9-  در تنهایی آیه الكرسی بخوانی باعث رفع ترس می شود و از سوی خدا كمك می رسد .

10- آیه الكرسی رادر نماز ها ؛ روزها؛ شبهای ایام هفته ؛ سفرها و در نماز شب و دفن میت بخوانید .

11- هنگام خواب نیز آیه الكرسی بخوانید زیرا با عث می شود خداوند فرشته ای نگهبان و محافظت بگمارد تا صبح سلامت بمانی .

12- هر گاه از درد چشم شكایت داشتی آیه الكرسی بخوانید و آن درد را اظهار نكنید آن درد بر طرف می شود و از آن عافیت می طلبید .

13- پیامبر اسلام (ص) : در خانه ای كه آیه الكرسی خوانده شود ابلیس از آن خانه دور می شود و سحر وجادو در آن خانه وارد نمی شود .

14- آیه الكرسی پایه و عرش الهی است و هدف از خواندن آن این است كه مردم در عبادت جز خداوند كسی را نپرستند و به ذلت فرو نروندو روح یكتا پرستی ایجاد كنند و از بندگی ناروا آزاد شوند و آیه الكرسی عقلها را بیدار و اله حقیقی را معرفی و خدای دانا و توانا را به مردم می شناساند .

15- وقت غروب 41 بار آیه الكرسی را بخوانی حاجت روا می شوی 0 ( 41 بار تا علی العظیم بخوان یعنی یك آیه ) مجرب است 0 و برای رفع هم و غم ؛ شفای مریض ؛ درمان درد؛ رحمت خداوند و زیاد شدن نور چشم آیه الكرسی را مدام بخوانید .

16- اگر مومن آیه الكرسی را بخواند و ثوابش را برای اهل قبول قرار دهد خداوند ملكی را بر او مقرر می كند كه برایش تسبیح كند .

17- آیه الكرسی در مزرعه و مغازه پنهان كردن باعث بركت مزرعه و رونق گرفتن كسب است .

18- از پیامبر نقل نموده اند كه : این آیه عظیم تر از هر چیزی است كه حق تعالی آفریده است .

19- چند چیز حافظه را زیاد می كند یكی از آن خواندن آیه الكرسی است .

20- با خواندن آیه الكرسی را بخوانی تا شب در امان خدا هستی .

21- هر صبح آیه الكرسی را بخوانی تا شب در امان خدا هستی .

22- آسان شدن مرگ بوسیله آیه الكرسی است .

23- آیه الكرسی عضیم ترین آیه در قرآن است .

24- برای حفظ مال و جان آیه الكرسی بخوان .

25- آیه الكرسی ویرانگر اساس شرك است .

26- آیه الكرسی سید سوره بقره است .

طبقه بندی: آثار وبرکات ختم سوره بقره، 
برچسب ها: عظمت و آثار و برکات آیة الکرسی،