تبلیغات
مصابیح الجنان - ختم سوره حمد به جهت برآورده شدن حاجات
تاریخ : شنبه 27 اسفند 1390 | 04:45 ب.ظ | نویسنده : منفرد
ختم 7 : هر که هر روز یکصد مرتبه «فاتحة» را به این نحو بخواند جمیع حوائج کلی و جزئی او را خداوند روا نماید : بعد از نماز صبح بیست و یک مرتبه ، بعد از نماز ظهر بیست و دو مرتبه ، بعد از عصر بیست و سه مرتبه ، بعد از نماز مغرب بیست و چهار مرتبه ، بعد از نماز عشاء ده مرتبه و اگر در هفته اول تاخیر افتد در هفته دوم بخواند که مجرب و آزموده است . در بعضی از نسخه ها دیده شده که ابتدا از روز پنج شنبه نماید و در دو جا اظهار مطلب نماید . یکی در میان «ایاک نعبد و ایاک نستعین» و دیگر در میان «الرحمن الرحیم»
 
( مجربات امامیه ، ص 376 . )طبقه بندی: آثار وبرکات ختم سوره مبارکه حمد، 
برچسب ها: ختم سوره حمد به جهت برآورده شدن حاجات،